Zasady Reklamacyjne

Zasady postepowania i uznania Reklamacji

gwarancja-78x52

                                                                                Szanowny Inwestorze,

 

   Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą firmę Orchard w zakresie naszych usług i produktów drewnianych. Chcemy poinformować Cię o procedurze składania wniosku reklamacyjnego w przypadku wystąpienia problemu objętego naszą gwarancją.

 

   Prosimy o złożenie reklamacji wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected]. Składając reklamację drogą mailową, umożliwisz nam kompleksową ocenę i analizę materiałów, a także zapewnisz dokumentację w postaci elektronicznej.

 

Ważne informacje dotyczące reklamacji:

 

1.   Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie pisemnego wniosku przesłanego drogą mailową.

 

2.   Wnioskując o reklamację, prosimy o dołączenie następujących informacji:

 

-Opis problemu: Szczegółowe omówienie występującej wady lub problemu.

-Data wystąpienia: Wskazanie daty, kiedy problem został zauważony.

-Zdjęcia poglądowe: Przesłanie zdjęć dokumentujących występujący problem.

-Numer kontaktowy: Podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

-Adres lub miejsce reklamowanego obiektu: Wskazanie dokładnego adresu lub miejsca, w którym znajduje się reklamowany obiekt.

-Numer oferty lub umowy: Podanie numeru oferty lub umowy dotyczącej reklamowanego projektu.

 

3.   Reklamacje należy składać w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia problemu lub wystąpienia wady objętej gwarancją.

 

4.   Odpowiedz zostanie Państwu udzielona drogą e-mail na wniosek reklamacyjny w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

 

 

   W celu dokładnej analizy i oceny reklamacji oraz zapewnienia odpowiedniej podstawy reklamacji i okresu obowiązywania gwarancji, przyjmujemy wyłącznie reklamacje składane drogą mailową.

 

   Nasz zespół dokładnie przeanalizuje zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Będziemy starali się zaproponować odpowiednie rozwiązanie, uwzględniając nasze zobowiązania gwarancyjne.

 

   Dziękujemy za wyrozumiałość i zaangażowanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procedury reklamacyjnej lub potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

 

Z poważaniem

-Orchard-

Dodaj komentarz